.

***ĐẤT KHÁCH MUÔN TRÙNG SAO NHỎ HẸP***QUÊ NHÀ MỘT GÓC NHỚ MÊNH MÔNG***